Örgütlerin vizyonlarına ulaşması için maddi varlıklar ve maddi sermayeye ihtiyacı olduğu gibi, maddi olmayan varlıklara ve sermayeye de ihtiyacı vardır. Bu maddi olmayan varlıklara “entelektüel sermaye” adı verilir. Entelektüel sermayenin ana hammaddesi bilgidir (knowledge). Bilgi, toplumda genellikle enformasyon ile karıştırılır. Enformasyon, verilerin bir araya gelerek anlamlı bir ifade oluşturmasıdır. Bilgi ise; deneyimler, değerler, birleştirilmiş enformasyonlar, uzmanlaşmış içerikler ve köklü sezgilerin akışkan bileşimidir. Bilgiyi yaratmak için kesinlikle insan gereklidir. Bu neden ile bilgi, zaman içinde değişebilir ve/veya sübjektif olabilir. Örgütleri rekabet ortamında başarılı kılan ve vizyonlarına ulaşmalarını sağlayan  en önemli strateji, örgüt içi bilginin yönetilmesidir. Ancak ölçemediğinizi  yönetmek mümkün değildir.  Bu neden ile 2023 vizyonuna ulaşmak için maddi varlıklarımızı yani entelektüel sermayemizi ölçmek ve yönetmek zorundayız. 2023 vizyonu için örgütlenen gruplar genel olarak maddi varlıkların (bütçe, insan kaynaklarının sayısal büyüklüğü, finansal sermaye v.b.) yönetimleri ve planlamaları üzerine çalışmaktadır. Ancak 2023 vizyonuna ulaşmak için bilginin de nasıl yönetileceğinin ve örgütlerin bu bilgiden nasıl katma değer sağlayacaklarının da planlanması gerekmektedir. Bu neden ile maddi olmayan yani hedeflenen amaçlara ulaşmak için gerekli bilgiyi de yönetecek sivil inisiyatife ihtiyaç vardır. Entelektüel Sermaye Gelişim Derneği, toplumun maddi olmayan varlıklarını yönetmeye yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda toplumun dikkatini çekecek araştırmalarda bulunmak için kurulmuştur.

Doğru bilginin doğru zamanda doğru insanlara ulaştırılması, bilginin paylaşılması ve bilginin harekete geçirilmesi konusunda  topluma yardımcı olunmasına yönelik bilinçli stratejilerin geliştirilmesi ve planlanması, derneğin çalışma yöntemi olarak öne çıkmaktadır.

Örgüt yönetiminde başarılı tecrübeye sahip olan, çalışılacak sektörlerde yöneticilik yapmış bireyler bu derneğin üyeleri olacaktır. Dernek üyeleri, bilgi toplulukları oluşturarak toplum içinde entelektüel sermayenin yayılmasını sağlayacaklardır.